Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon (VP) is binnen v.v. Diever-Wapse het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.

De VP fungeert als eerste opvang voor leden met een klacht of een vraag. Mieke biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De VP zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners. In een vertrouwelijk gesprek helpt zij je bij het doen van je verhaal. Denk hier aan zaken als pesten, seksuele intimidatie of bijvoorbeeld een eetstoornis.

Mieke Mulder is als VP beschikbaar voor leden, ouders van leden, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en het bestuur. Alle informatie wordt zeer vertrouwelijk behandeld.

Mieke Mulder, 06 – 57 56 88 60
mieke@mulderzorg.nl