Wedstrijden

Voorafgaande aan het wedstrijdprogramma in het weekend worden onze velden gekeurd door de consul. Deze taak is gedelegeerd aan de dienstdoende consul van onze vereniging.

De consul keurt de velden op basis van twee principes:
1. Veiligheid van de spelers
2. Schade aan velden

Als in de dagen voorafgaand aan het weekend veel regen valt of er vorst wordt verwacht, arriveert de consul op zaterdag- en zondagochtend rond 07:30 uur uur op het sportpark. De velden worden zo vroeg gekeurd om de tegenstanders tijdig te informeren dat wedstrijden eventueel niet door gaan, zodat zij niet voor niets naar Diever of Wapse afreizen.

De aandachtsgebieden zijn de doelgebieden (plasvorming) en de bovenlaag van het veld (modder, gladheid). Als de veiligheid van spelers of de kwaliteit van het veld in gevaar komen, wordt het veld afgekeurd.

Afgelastingen

Trainingen

De trainingen worden nooit door de consul afgelast. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de betreffende trainer. In een extreme situatie kan het bestuur besluiten dat er niet getraind kan worden. Dit besluit wordt tijdig met de trainers gecommuniceerd.