Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging, gericht aan ledenadministratie@vvdieverwapse.nl, vóór 1 juni van het lopende seizoen. Opzeggingen na 1 juni en voor 1 september zal een halfjaar contributie in rekening worden gebracht. Opzeggingen na 1 september bent u de gehele jaarcontributie verschuldigd.

 

Contributie

Tijdens de ledenvergadering van 08-11-2023 zijn de bijgevoegde contributiebedragen vastgesteld. Deze bedragen worden per half jaar gefactureerd en zijn inclusief kleedgeld.

 

Proeftraining

Twijfel je nog of je wilt komen voetballen? Kom dan 2 weken gratis meetrainen! Zo kun je ondervinden of voetbal wat voor je is en kun je al je vragen aan de trainer stellen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met jeugd@vvdieverwapse.nl

Meedoen met wedstrijden kan pas na een officiële aanmelding.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar woonachtig in de gemeente Westerveld, die vanwege financiële redenen geen lid kunnen worden van een vereniging.

De hulp wordt verstrekt om jongeren uit gezinnen met een minimum inkomen, deel te kunnen laten nemen aan sport en/of culturele activiteiten; het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders/verzorgers dit noodzakelijk maakt.

Voor meer informatie en aanvragen kunt u contact opnemen met de beweegcoaches van de gemeente Westerveld via beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 

Volwassenfonds Sport en Cultuur

Het Volwassenfonds Sport en Cultuur Drenthe is bestemd voor volwassenen die het financieel wat moeilijker. De contributie of het lesgeld voor een sport of culturele activiteit kan deels vanuit het fonds worden betaald.

Voor meer informatie en aanvragen kunt u kijken op: Volwassenenfonds sport en cultuur | Westerveld Verbonden