Algemene ledenvergadering Diever-Wapse

Het bestuur van vv Diever-Wapse nodigt de leden van vv Diever-Wapse uit voor de algemene ledenvergadering van vv Diever-Wapse. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 11 oktober 2018. aanvang 20.00 uur, in de kantine te Diever.
Jaarvergadering_2018_news_detail

Het bestuur van vv Diever-Wapse nodigt  de leden van vv Diever-Wapse uit voor de algemene ledenvergadering van  vv Diever-Wapse. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 11 oktober 2018. Aanvang 20.00 uur, in de kantine te Diever.

 

Agenda: 
 
1: Opening 
2: Notulen algemene ledenvergadering 15 december 2017 
3: Mededelingen  
4: Ingekomen stukken 
5: Algemeen jaarverslag (voorzitter) 
6: Financieel jaarverslag (penningmeester) 
7: Vaststelling begroting (penningmeester) 
8: Verslag kascommissie 
9: Benoeming kascommissie 
10: Vaststelling contributies 
11: Benoeming bestuursleden. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Hans van Kooten 
Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich t/m woensdag 10-10-2018 melden bij 
het bestuur. 
12: Openstaande vacatures 
13: Afscheid en bedankjes van vrijwilligers. 
14: Hielke de Graaf bokaal 
15: Rondvraag. 
 
 

Agenda: 

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering 15 december 2017
 3. Mededelingen 
 4. Ingekomen stukken
 5. Algemeen jaarverslag (voorzitter)
 6. Financieel jaarverslag (penningmeester)
 7. Vaststelling begroting (penningmeester)
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissie
 10. Vaststelling contributies
 11. Benoeming bestuursleden*
 12. Openstaande vacatures
 13. Afscheid en bedankjes van vrijwilligers.
 14. Hielke de Graaf bokaal
 15. Rondvraag

* Aanvullingen:

 • Aftredend en niet herkiesbaar: Hans van Kooten
 • Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich t/m woensdag 10-10-2018 melden bij het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht